ΑΓΑΠΗ – LOVE – AMORE

Love HeartsHearts Και επηρεασμένη απο τα γεγονότα και την τρέχουσα κατάσταση της χώρας μου, ένα έχω μόνο να πω … ΑΓΑΠΗ !!!

Ed essendo influenzata dalla situazione attuale del mio paese, ho solo una cosa da dire …. AMORE !!!

 

No Comments Yet.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *